Kancelaria Adwokacka

Małgorzata Jasińska

Klienci biznesowi


W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. W zakresach tych wykonuje m.in. usługi:

 • reprezentacja klienta przed sądami i urzędami
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnym
 • odwołania od decyzji,
 • zażalenia na postanowienia,
 • uchylenie decyzji,
 • zmiana decyzji,
 • stwierdzenie nieważności decyzji,
 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • skarga kasacyjna do NSA,
 • skarga na bezczynność organu
 • zakładanie spółek,
 • umowy i statuty,
 • rejestracja,
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • ściąganie wierzytelności (dochodzenie przedsądowe i sądowe, udział w postępowaniu egzekucyjnym)
 • obsługa prawna z zakresu prawa pracy
 • przygotowanie pod względem prawnym umów
 • asystowanie przy negocjacjach
 • itp.

Formy wspólpracy z kancelarią:
 • Doraźna obsługa prawna - polega na indywidualnym zleceniu przez klienta
 • Stała obsługa prawna- polega na objęciu klienta kompleksową pomoc prawną zgodnie z podpisaną umową