Kancelaria Adwokacka

Małgorzata Jasińska

prawo administracyjne

prawo administracyjne

  • sprawy o odszkodowanie,
  • pozwolenie na budowę,
  • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym ...