Kancelaria Adwokacka

Małgorzata Jasińska

Prawo karne


 • obrona w postępowaniu karnym na każdym etapie (postępowania przygotowawczego, sądowe, wykonawcze),
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • sprawy z oskarżenia prywatnego,
 • obrona w postępowaniu o wykroczenia,
 • wnioski o wydanie wyroku łącznego,
 • wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwe w odbyciu kary,
 • ...
Adwokat udziela kompleksowej pomocy prawnej(reprezentowanie w toku całego postepowania) lub wykonuje konkretnie zlecone czynności Pomoc Adwokata polega na:
 • udziale w przesłuchaniach prowadzonych przez prokuratora lub policjanta
 • udziale w rozprawach przed sądem
 • sporządzaniu pism procesowych,
 • udzielaniu porad,
 • sporządzaniu opinii
 • ...